Cijfers

De financiën op een rij

Boekjaar goed afgesloten

We sloten 2015 af met een resultaat voor belasting van €641.000,-. Op een omzet van €42.126.000,- en een totaal aan uitgaven van €41.577.000,- is dit een mooi resultaat: ten opzichte van 2014 (€40.887.000,-) een omzetstijging van bijna 3%.

Inkomstenstijgingen deden zich met name voor bij de tijdschriftabonnementen en het Energiecollectief; onze marktpositie als aanbieder van energiecollectieven blijft sterk. De  inkomsten uit overige services namen met ruim €400.000,- toe. Op een totaal van €6.156.000,- vormt dit 14,6% van de omzet. Hier hebben we, na het tegenvallende resultaat in 2014, hard aan gewerkt.

De kosten stegen van €40.294.000,- in 2014 naar €41.577.000,- in 2015 (3,2%).